Μοριακές εξετάσεις

Μοριακές εξετάσεις
Με τις μοριακές εξετάσεις μπορούμε να ανιχνεύσουμε ιούς όπως της ηπατίτιδας C, της ηπατίτιδας Β, του AIDS, του HPV κ.α. καθώς και οποιοδήποτε γονίδιο – στόχο του οργανισμού.

Ενδεικτικά, μοριακές εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριο μας:


Προετοιμασία εξετάσων