Αλλεργιολογικές εξετάσεις

Αλλεργιολογικές εξετάσεις
Στο εργαστήριο μας εκτελούνται αλλεργιολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση αντισωμάτων για περισσότερες από 200 ουσίες που αφορούν

Ενδεικτικά, αλλεργιολογικές εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριο μας, για:

  • Φάρμακα
  • Τρόφιμα
  • Γύρη
  • Σκόνη
  • Ακάρεα
  • Ζώα
  • Έντομα
  • Μύκητες, κλπ.