Τεστ κορωνοϊού COVID 19

τεστ κορωνοϊού - COVID 19 test

Στο ιατρείο μας εκτελείται με μοριακή ανίχνευση το τεστ κορωνοϊού (PCR Test).

Η εξέταση πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και χωρίς αναμονή σε απομονωμένο και αεριζόμενο χώρο του ιατρείου χωρίς ο εξεταζόμενος να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα.

Πως γίνεται το τεστ κορωνοϊού

Λαμβάνεται δείγμα από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα μέσω εισαγωγής στη ρίνα του ασθενούς ενός λεπτού στυλεού, διαδικασία που διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και είναι σχετικά ανώδυνη.

Η λήψη γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διασποράς και να διασφαλισθεί η προστασία του εξεταζόμενου, του εξεταστή και του περιβάλλοντος χώρου.

Το κόστος για το τεστ κορωνοϊού COVID 19 είναι 60 ευρώ. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 10 εως 24 ώρες και δύνανται να αποσταλούν με e-mail είτε να δοθούν τηλεφωνικά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι